۱۵ آذر ۱۳۹۸

شهربابک – خورسند – جوانان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خورسند،خیابان ولیعصر،کوچه ولیعصر۱۳،سالن رزمی شهدا خورسند،
ساعت خردسالان:۱۹ الی۲۰:۳۰
بزرگسالان:۲۱الی۲۲:۳۰

مربی:راهدان مجید شریفی

شماره تماس:۰۹۱۳۳۹۰۷۶۵۸

 

 

راهدان مجیدشریفی رزگله متولد ۱۳۶۶
ساکن شهر خورسند از سال ۸۱ درسن ۱۵سالگی این ورزش شروع کردم در دانشکده شهربابک.
درسال ۸۹،۹۰هم کلاس کانون سوتو خورسند را راه اندازی کردم