20 اکتبر 2018

شهربابک – خورسند – جوانان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خورسند،خیابان ولیعصر،کوچه ولیعصر۱۳،سالن رزمی شهدا خورسند،
ساعت خردسالان:۱۹ الی۲۰:۳۰
بزرگسالان:۲۱الی۲۲:۳۰

مربی:راهدان مجید شریفی

شماره تماس:09133907658

 

 

راهدان مجیدشریفی رزگله متولد ۱۳۶۶
ساکن شهر خورسند از سال ۸۱ درسن ۱۵سالگی این ورزش شروع کردم در دانشکده شهربابک.
درسال ۸۹،۹۰هم کلاس کانون سوتو خورسند را راه اندازی کردم