۱۵ آذر ۱۳۹۸

نوجوانان مرکزی

 

کلاس نوجوانان مرکزی دانشکده شهربابک با مربیگیری:سیر راهدار پوریا نبی زاده
روز های زوج
ساعت ۱۸:۱۵ الی ۱۹:۴۵سالن مرکزی: خیابان ولی عصر (عج). کوچه ولی عصر ۱۲

 

سیرراهدار پوریا نبی زاده
متولد ۱۳۷۵ شهربابک

تاریخ شروع فعالیت در کانگ فو توآ ۲۱ : ۱۳۷۸/۰۱/۱۶

عضو هیئت آزمون دانشکده شهربابک از سال ۱۳۸۷
کمک مربی کلاس خردسالان مرکزی از سال ۱۳۸۷
مربی کلاس خردسالان مرکزی از سال ۹۲
مربی کلاس نوجوانان مرکزی از ۳۰ خرداد ۹۴
مسئول فنی دانشکده شهربابک – انار از ابتدای سال ۹۲ تا کنون
عضو کمیته بازرسی دانشکده شهربابک در سال ۸۵