۰۶ اسفند ۱۳۹۶

آخرین خبرها

 • سیزدهمین پیاده روی و کوهپیمایی حرمت در جنوب شرق برگزار شد.

  سیزدهمین  پیاده روی و کوهپیمایی حرمت با شعار (زندگی، طبعت، انسانیت)  برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دانشکده کانگ فو توآ۲۱ شهربابک، در روزهای ٢١و ٢٢ اردیب ...

 • نشان واره شاهین

  پندار نیک - گفتار نیک - کردار نیک شاهین از روزگاران گذشته ، بهترین بار و بر ، فرهنگ و نمایاندن فر و شکوه ایران و نشانه پیروزی و سرافرازی و وابسته به نیاکا ...

 • سمینار مرکز بهداشت

  شرکت انجمن کانگ فوتوآ۲۱ شهربابک در سمینار هفته ملی سلامت مردان در مرکز بهداشت شهربابک به مناسبت هفته ملی سلامت مردان ، مرکز بهداشت شهرستان شهربابک با دعوت ...

 • هفت مایگاه کانگ فوتوآ-۲۱ براساس دانشکده انشاء تن و روان: ۱-   فیزیولوژی ۲-   پزشکی ۳-    روانشناسی ۴-    انشاء علوم وتاریخ ۵-   فلسفه ۶-   روح وروان ۷-   ...

 • پیاده روی ۲۲بهمن ۹۵

  همراهان و مربیان آقایان وبانوان دانشکده شهربابک بهمراه حضور پر افتخار استاد دکتر سلامی بنیان گذار سبک کانگ فوتوآ۲۱ و همچنین جهانبان نبی زاده ، با حضور پرر ...