۰۳ تیر ۱۳۹۷

آخرین خبرها

 • کانگ فو توآ ۲۱ در شهربابک

  مرکز کانگ فو تو آ ۲۱ جنوب شرق کشور میدان دفاع مقدس همواره مردان بزرگی را در خود پرورش داده است . مردانی که صاعقه اندیشه شان تنها به جرقه کوچکی نیاز داشت ت ...

 • کانگ فو توآ ۲۱ - سوگند همراه بفرمان نهاد؛ از روی مروت و دادگری به روان راستی سوگند یادمیکنیم، از روی پاکی و پاکدلی از روی مروت و رادمردی از روی وفا  و مرد ...

 • شرکت اعضاء انجمن کانگ فو توآ۲۱ استان کرمان در جلسه استانداری

  شرکت جهانبان نبی زاده و مسئولین شهرستانی انجمن کانگ فو توآ۲۱ استان کرمان و جمعی از همراهان در جلسه سازمان های مردم نهاد در استانداری کرمان این جلسه مورخ ۹ ...

 • بازدید از کلاس بیاض

  بازدید سیرراهداران عبدلی، پورصدری و سیرراهدان مردانی از کانون کانگ فوتوآ۲۱ شهرستان انار سه شنبه ۲۸ دی ماه سیرراهداران عبدلی  و پورصدری بهمراه سیرراهدان مر ...

 • ذن : درست نشستن ، درست نفس کشیدن ، در بحر تفکر غوطه ور شدن ، تا به روشن بینی رسیدن ، ذن طریقتی است که راه رستگاری ،  رهایی و انسانی را پیوسته به ما می آمو ...