۲۹ اسفند ۱۳۹۷

آخرین خبرها

 • سی و نهمین کنگره علمی-فنی

  سی و نهمین کنگره علمی فنی: مراغه   هوالجمیل راهی است از این کنگره بر کنگره عرش   ساعت ۱۴ سه شنبه  ۱۲ مرداد ۸۹ –مرکز کانگ فو توآ ۲۱ جنوب شرق کشور ...

 • چهل و دومین کنگره سراسری و اولین کنگره بین المللی کانگ فو توآ ۲۱

  چهل ودومین کنگره سراسری و اولین کنگره بین المللی کانگ فو توآ ۲۱ با شعار( نشاط اجتماعی، تعهد انسانی، جهاد اقتصادی) در شهر تبریز برگزار گردید. کلان شهر تبری ...

 • خطوط تکنیکی سبک کانگ فو توآ ۲۱

  خط در کانگ فو توآ-۲۱ به معناى موجى از تفکر مغز مى باشد و نشان واره جهتى از چین هاى مغز و بکارگیرى نیروى فکرى و گا مى به سوى مقام رفیع انسانى بوده و نیز مج ...

 • ذن : درست نشستن ، درست نفس کشیدن ، در بحر تفکر غوطه ور شدن ، تا به روشن بینی رسیدن ، ذن طریقتی است که راه رستگاری ،  رهایی و انسانی را پیوسته به ما می آمو ...

 • بنام خداوندگار هستی بخش تو گر خواهی تواناییبه راه ما قدم بگذار سلاح توشه رابردارکه اینک وقت پیکاراست نشان تیرخصم برجان است من و تو همره و همراه و همدردیم ...