۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

آخرین خبرها

 • آرم متو

  مفهوم آرم کانگ فوتوآ-۲۱ مشخصات عبارتند از: ۱- هلال قرمز بالای مشت نشان دهنده فلسفه خون کانگ فو یعنی مبارزه تا آخرین قطره خون در راه آزادی انسانها می باشد. ...

 • استاژ فنی و اتاق فکر مربیان شهربابک -انار

  سبک و انجمن کانگ فوتوآ۲۱ شهرستان شهربابک و انار ۱۲ آبان ماه ۹۶ استاژ فنی و اتاق فکر مربیان دانشکده شهربابک و انار با حضور قریب به ۴۰ نفر از سرخ پوشان این ...

 • نشان واره شاهین

  پندار نیک - گفتار نیک - کردار نیک شاهین از روزگاران گذشته ، بهترین بار و بر ، فرهنگ و نمایاندن فر و شکوه ایران و نشانه پیروزی و سرافرازی و وابسته به نیاکا ...

 • آرم جهان تن و روان

  گردی آرم جهان تن و روان نشانه زمین که دانشگاه تن و روان است و نوشته آن نیز جهت گردش کره زمین را نشان میدهد.شکل این نشان کاملا شبیه اوتایمی و به همان معناس ...

 • ذن : درست نشستن ، درست نفس کشیدن ، در بحر تفکر غوطه ور شدن ، تا به روشن بینی رسیدن ، ذن طریقتی است که راه رستگاری ،  رهایی و انسانی را پیوسته به ما می آمو ...