۲۷ آذر ۱۳۹۶

آخرین خبرها

 • مربیان دانشکده شهربابک افتخار داشتند یک جلسه تمرین با جهانبان جنتی داشته باشند. و در انتهای جلسه هم چند عکس به یادگار گرفته شد. ...

 • اعضای اندیشکده سبک جهانی کانگ فو توآ ‌۲۱

  جهانبان جمهور فلاح جهانبان جمشید فلاح جهانبان علی نبی زاده بابکی جهانبان محمد علی جنتی جهانبان مهدی امین پور جهانبان علیرضا قیصری جهانبان حسین قهرمان زاده ...

 • شالبندهای سبک

  شالبند سفید: نشان  همراهی در راه دانائی. به معنای صلح می باشد ، سفیدی شال نشانه پاکی همراه و قرمزی آن به معنای خون پاک کانگ فو است . هر همراهی که این شال ...

 • معنای ذن

  ذن یعنی مرز ناشناخته آدمی و نفوذ بر برد افکار انسانی. مفهوم ذن به معنای اندیشیدن، در بحر تفکر غوطه ور شدن، درست نفس کشیدن وفعالیت جسمی تناسب داشتن به منظو ...

 • کانگ فو توآ ۲۱ - سوگند نگاه آگاه، پارسا، مهرآئین، به ژرف جهانِ معنا، ره یافته به سوی فرازمندی جان و روان، همراهان کانگ فو توآ سوگند به سخنی که از دفتر دل ...